Công ty TNHH SXVL Đại Phú

https://betongdaiphuthoquangnam.com/
KCN Đông Quế Sơn, Huyện Quế Sơn, Tỉnh Quảng Nam

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Chuyên cung cấp bê tông tươi và vật liệu xây dựng với phương châm " niềm tin cho mọi công trình".

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY

Việc làm nổi bật

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ