Công ty TNHH Strategic Marine (V)

http://www.strategicmarine.com
Đường số 12, KCN Đông Xuyên, Tp Vũng Tàu

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Là một công ty đa quốc gia chuyên về ngành công nghiệp tàu thuỷ có trụ sở tại Úc, Singapore, Anh Quốc, Đan Mạch và Việt Nam.

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY

Thỏa thuận
Luôn tuyển
Khu Công Nghiệp Đông Xuyên
Thỏa thuận
Luôn tuyển
Khu Công Nghiệp Đông Xuyên
Thỏa thuận
Luôn tuyển
Khu Công Nghiệp Đông Xuyên
Thỏa thuận
Luôn tuyển
Khu Công Nghiệp Đông Xuyên
Thỏa thuận
Luôn tuyển
Khu Công Nghiệp Đông Xuyên
Thỏa thuận
Luôn tuyển
Khu Công Nghiệp Đông Xuyên
Thỏa thuận
Luôn tuyển
Khu Công Nghiệp Đông Xuyên
Thỏa thuận
Luôn tuyển
Khu Công Nghiệp Đông Xuyên
Thỏa thuận
Luôn tuyển
Khu Công Nghiệp Đông Xuyên
Thỏa thuận
Luôn tuyển
Khu Công Nghiệp Đông Xuyên

Việc làm nổi bật

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ