CÔNG TY TNHH STR VIỆT NAM

http://www.str.or.jp/vnm/index.html
Lô B4-A KCN Becamex - Bình Phước, Minh Thành, Chơn Thành, Bình Phước

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty cổ phần STR được thành lập từ năm 1976 với tiền thân là Công ty Liên Hiệp Hokuriku STR Công ty chúng tôi sản xuất và kinh doanh các loại vải, sản phẩm, nguyên phụ liệu cho nội y nữ Ngoài hình thức sản xuất OEM, công ty cũng tự tích cực triển khai kế hoạch và phát triển sản phẩm, không chỉ kinh doanh lĩnh vực may mặc, mà còn có lĩnh vực y tế, lĩnh vực nguyên phụ liệu Trong một xã hội phát triển tốc độ toàn cầu, công ty luôn hướng đến là một doanh nghiệp sản xuất duy nhất đi khắp thế giới. Các công ty con của công ty bao gồm 1 công ty Dệt và 4 công ty May ( 1 ở trong nước và 3 ở nước ngoài ) Và hiện nay, đang xây dựng thêm một công ty may tại tỉnh Bình Phước của Viêt Nam. Thành lập năm 2019, dư kiến năm 2020 đi vào hoạt động.

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY

Việc làm nổi bật

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ