Công Ty TNHH SQUARE ROOTS

www.sqroots.com
BÌNH TIỀN 2, ĐỨC HÒA HẠ, ĐỨC HÒA, LONG AN

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công Ty TNHH SQUARE ROOTS là công ty 100% vốn đầu tư nước Anh. Lĩnh vực sản xuất: Sản xuất gỗ nội thất.

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY

Việc làm nổi bật

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ