Công Ty TNHH Sản Xuất Hàng May Mặc TAL (việt Nam)

www.talgroup.com
Lô A2 - A3 - A4, KCN Bá Thiện II, xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty TNHH Sản xuất hàng may mặc TAL (Việt Nam) là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, được thành lập theo Giấy chứng nhận đầu tư số 192043000221, do Ban Quản lý các Khu công nghiệp cấp chứng nhận lần đầu ngày 21/10/2014. Ngành, nghề kinh doanh: Sản xuất hàng may mặc. Tổng vốn đầu tư: 50,0 triệu USD, vốn điều lệ: 10,0 triệu USD.

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY

Việc làm nổi bật

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ