Công ty TNHH sản phẩm công nghiệp SHC

Lô 71B2 Khu công nghiệp Long Giang, Xã Tân Lập 1, Huyện Tân Phước, Tiền Giang

GIỚI THIỆU CÔNG TY


C17090 Sản xuất các sản phẩm khác từ giấy và bìa chưa được phân vào đâu (Ngành chính)
C2220 Sản xuất sản phẩm từ plastic

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY

Việc làm nổi bật

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ