Công ty TNHH Samju Vina

Lượt xem: 21887
Lô CN3-3, KCN Điềm Thụy, Điềm Thụy, Phú Bình, Thái Nguyên

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty TNHH Samju Vina là công ty có 100% vốn đầu tư của Hàn Quốc. Được thành lập năm 2014. Ngành nghề sản xuất chủ yếu là linh kiện điện tử. Là công ty vendor chính của Samsung

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY

Việc làm nổi bật

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ