CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ M&T

25 / 35A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. Dịch vụ ăn uống khác. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa.

Việc làm nổi bật

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ