Công Ty TNHH PT SX TM Thanh Hải

www.lichthanhhai.com
109/34 dương bá trạc f1 q8

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Hơn 20 năm xây dựng và phát triển ngành sản xuất, quảng cáo lịch và các ấn phẩm khác. Máy móc tiên tiến, hiện đại phục vụ sản xuất quy mô lớn. Xuất khẩu lịch ra nước ngoài. Hơn 20 năm xây dựng và phát triển ngành sản xuất, quảng cáo lịch và các ấn phẩm khác. Máy móc tiên tiến, hiện đại phục vụ sản xuất quy mô lớn. Xuất khẩu lịch ra nước ngoài.

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY

Việc làm nổi bật

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ