CÔNG TY TNHH PHỤ LIỆU EVER LUCKY

Nhà xưởng lô 19, Đường số 7, Khu công nghiệp Tân Đức, Xã Đức Hòa Hạ, Huyện Đức Hoà, Long An

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Sản xuất các loại dây bện và lưới
Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY

Việc làm nổi bật

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ