Công ty TNHH Ngọc Hoàng Long

: www.xaydungnhl.com
51 tố hữu, hải châu, đà nẵng

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty TNHH Ngọc Hoàng Long - Xây dựng ván khuôn cốp pha tại Đà Nẵng được thành lập từ các thành viên làm việc có đầy đủ năng lực, kinh nghiệm từ 10 năm trở lên thuộc 1 số Công ty trên địa bàn Quảng Nam và Đà Nẵng. Nhằm đáp ứng nhu cầu hội nhập và định hướng phát triển lâu dài trong tương lai các thành viên đã hợp lực thành lập Công ty và đã được Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp phép hoạt động hoạt động. Tuy là một doanh nghiệp trẻ được thành lập cuối năm 2010, nhưng doanh nghiệp đã có sự chủng bị từ đầu năm 2010 để đi vào hoạt động năm 2011. Đến nay, khi đã đi vào hoạt động thì Công ty đã có đầy đủ nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu công việc. Do đã có sự đầu tư nên các cán bộ của Công ty đi tập huấn nghiệp vụ và các thông tư hướng dẫn của chính phủ ví dụ như: lớp giám sát thi công, tập huấn về đấu thầu; tập huấn về quản lý dự án nhằm đào tạo cho cán bộ công nhân viên nắm bắt được những cải cách mới nhất trong hoạt động xây dựng và công tác an toàn lao động được huấn luyện thường xuyên. Trong quá trình hình thành và phát triển của công ty, mặc dù tuổi đời còn khá trẻ, nhưng công ty đã từng bước khẳng định thương hiệu của mình. Bên cạnh sự phát triển và mở rộng qui mô hoạt động, công ty cũng tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện với mục đích cùng chia sẽ với cộng đồng.

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY

Việc làm nổi bật

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ