Công ty TNHH Nam Hải & Thanh Thế

www.vietfoodsco.com
Lô 14,, 16A9 Khu công nghiệp Trà Nóc 1, Quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Chế biến, Xuất khẩu

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY

Việc làm nổi bật

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ