Công Ty TNHH MTV Thủy Hoàng Huy

Quy mô công ty: 20-50 người
Lô B1, đường Bạch Đằng, Tp Tam Kỳ

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Thành lập từ năm 1996 Thành lập từ năm 1996

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY

Việc làm nổi bật

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ