Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch và Thương mại Thế Kỷ

www.eazytour.com
Lầu 1, Lầu 1, Tòa nhà Bạc, Số 186 Nguyễn Văn Hưởng, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU CÔNG TY

- General inbound & outbound International Travel Agency (License No. 007 000 1102522) - An official Agent of Vietnam Airlines - Accredited member of IATA (Code; 37-3 0247) - Ticketing Agent through BSP Program (KE, CZ, TG, SG) - A member of PATA - General inbound & outbound International Travel Agency (License No. 007 000 1102522) - An official Agent of Vietnam Airlines - Accredited member of IATA (Code; 37-3 0247) - Ticketing Agent through BSP Program (KE, CZ, TG, SG) - A member of PATA

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY

Việc làm nổi bật

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ