Công Ty TNHH KVB Prime Vietnam

kvbprime.net
22th Level, Bitexco, HCMC

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm tài chính đa dạng, nhằm tạo điều kiện cho khách hàng trên toàn thế giới với quy mô và dịch vụ mang tính đẳng cấp. Các sản phẩm của chúng tôi bao gồm hệ thống giao dịch và dịch vụ ngoại hối, giải pháp thanh khoản, nền tảng quản lý ngân quỹ doanh nghiệp, bảo hiểm doanh nghiệp cũng như tích hợp hệ thống công nghệ. Bạn có thể chọn giao dịch trên các chỉ số, ngoại hối, hàng hóa và hơn thế nữa. Chúng tôi cung cấp các sản phẩm tài chính đa dạng, nhằm tạo điều kiện cho khách hàng trên toàn thế giới với quy mô và dịch vụ mang tính đẳng cấp. Các sản phẩm của chúng tôi bao gồm hệ thống giao dịch và dịch vụ ngoại hối, giải pháp thanh khoản, nền tảng quản lý ngân quỹ doanh nghiệp, bảo hiểm doanh nghiệp cũng như tích hợp hệ thống công nghệ. Bạn có thể chọn giao dịch trên các chỉ số, ngoại hối, hàng hóa và hơn thế nữa.

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY

Việc làm nổi bật

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ