Công Ty TNHH Jin Hung Vina

Số 5 Đường 9A, Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2, Tp. Biên Hòa, Đồng Nai

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Ngành nghề kinh doanh:
- Nhựa - Các Công Ty Nhựa
- Hạt Nhựa - Nguyên Liệu
- Tấm Cách Nhiệt, Tấm Nhựa Cách Nhiệt

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY

Thỏa thuận
Luôn tuyển
Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1
Thỏa thuận
Luôn tuyển
Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1
Thỏa thuận
Luôn tuyển
Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1
Thỏa thuận
Luôn tuyển
Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1
Thỏa thuận
Luôn tuyển
Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1
Thỏa thuận
Luôn tuyển
Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1
Thỏa thuận
Luôn tuyển
Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1

Việc làm nổi bật

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ