Công Ty TNHH Hugo Knit

Đường D, Linh Trung, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công Ty TNHH Hugo Knit là công ty chuyên sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực may mặc.

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY

Thỏa thuận
Luôn tuyển
Khu Chế Xuất Linh Trung 1
Thỏa thuận
Luôn tuyển
Khu Chế Xuất Linh Trung 1
Thỏa thuận
Luôn tuyển
Khu Chế Xuất Linh Trung 1
Thỏa thuận
Luôn tuyển
Khu Chế Xuất Linh Trung 1

Việc làm nổi bật

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ