Công Ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam

Khu Công Nghiệp - Thuận Đạo - Bến Lức - Long An

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công Ty TNHH Giầy Chingluh Việt Nam là Công ty một thành viên có 100% vốn nước ngoài hoạt động theo Luật Đầu Tư và Luật Doanh Nghiệp . Chuyên sản xuất và gia công các loại giày bán thành phẩm , giầy thành phẩm ,túi xách thể thao và vật dụng điền kinh ;xuất khẩu sản phẩm 100%.

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY

Thỏa thuận
31-12-2019
Khu công nghiệp Thuận Đạo
Thỏa thuận
31-12-2019
Khu công nghiệp Thuận Đạo
Thỏa thuận
Luôn tuyển
Khu công nghiệp Thuận Đạo
Thỏa thuận
Luôn tuyển
Khu công nghiệp Thuận Đạo
Thỏa thuận
Luôn tuyển
Khu công nghiệp Thuận Đạo
Thỏa thuận
Luôn tuyển
Khu công nghiệp Thuận Đạo
Thỏa thuận
Luôn tuyển
Khu công nghiệp Thuận Đạo
Thỏa thuận
Luôn tuyển
Khu công nghiệp Thuận Đạo
Thỏa thuận
Luôn tuyển
Khu công nghiệp Thuận Đạo
Thỏa thuận
Luôn tuyển
Khu công nghiệp Thuận Đạo
Thỏa thuận
Luôn tuyển
Khu công nghiệp Thuận Đạo
Thỏa thuận
Luôn tuyển
Khu công nghiệp Thuận Đạo
Thỏa thuận
Luôn tuyển
Khu công nghiệp Thuận Đạo
Thỏa thuận
Luôn tuyển
Khu công nghiệp Thuận Đạo
1
Bạn cần tìm việc ?