Công ty TNHH GIẤY CÁCH NHIỆT HỒNG TÂN THÁI

Quy mô nhân sự: Dưới 20 người
Lô ME,4, khu công nghiệp Đức Hòa 1, ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long An

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Lô ME,4, khu công nghiệp Đức Hòa 1, ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long An Lĩnh vuecj hoạt động: Sx giấy cách nhiệt dùng cho kính xe hơi, nhà cao tầng và công trình xây dựng loại A,B,C,D,E, thực Lô ME,4, khu công nghiệp Đức Hòa 1, ấp 5, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Long An Lĩnh vuecj hoạt động: Sx giấy cách nhiệt dùng cho kính xe hơi, nhà cao tầng và công trình xây dựng loại A,B,C,D,E, thực

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY

Việc làm nổi bật

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ