Công ty TNHH Giáo dục Ngôi Sao

http://royal.edu.vn/
8 Đặng Đại Độ, Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phong, Quận 7

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Trường Song Ngữ Hoàng Gia - Royal School 8 Đặng Đại Độ, Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phong Qui mô công ty: 100-499 Trường Song ngữ Quốc tế Hoàng Gia - ROYAL Bilingual International School (Royal School) là thành viên của Hệ thống giáo dục HUTECH, đào tạo liên cấp từ Mầm non, Tiểu học đến Trung học phổ thông. Với mục tiêu mang lại một nền giáo dục ưu việt áp dụng hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt, Royal School xây dựng mô hình giáo dục đẳng cấp Quốc tế với sự kết hợp hài hòa giữa Chương trình Giáo dục Quốc gia với Chương trình Giáo dục Quốc tế Cambridge, tạo dựng cho học sinh nền tảng tốt nhất để sẵn sàng vươn đến thành công trong tương lai. Tiên phong áp dụng những phương pháp giáo dục toàn diện, bồi dưỡng và phát huy tiềm năng riêng của từng cá nhân song song với việc hoàn thiện để mỗi học sinh đều trở thành một “công dân toàn cầu” hội đủ những nhân tố tích cực nhất. - Khả năng sáng tạo - Tự tin - Trách nhiệm - Sự hợp tác và tinh thần đồng đội - Niềm đam mê Website: http://royalschool.vn http://kinderstar.edu.vn/ Trường Song Ngữ Hoàng Gia - Royal School 8 Đặng Đại Độ, Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phong Qui mô công ty: 100-499 Trường Song ngữ Quốc tế Hoàng Gia - ROYAL Bilingual International School (Royal School) là thành viên của Hệ thống giáo dục HUTECH, đào tạo liên cấp từ Mầm non, Tiểu học đến Trung học phổ thông. Với mục tiêu mang lại một nền giáo dục ưu việt áp dụng hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt, Royal School xây dựng mô hình giáo dục đẳng cấp Quốc tế với sự kết hợp hài hòa giữa Chương trình Giáo dục Quốc gia với Chương trình Giáo dục Quốc tế Cambridge, tạo dựng cho học sinh nền tảng tốt nhất để sẵn sàng vươn đến thành công trong tương lai. Tiên phong áp dụng những phương pháp giáo dục toàn diện, bồi dưỡng và phát huy tiềm năng riêng của từng cá nhân song song với việc hoàn thiện để mỗi học sinh đều trở thành một “công dân toàn cầu” hội đủ những nhân tố tích cực nhất. - Khả năng sáng tạo - Tự tin - Trách nhiệm - Sự hợp tác và tinh thần đồng đội - Niềm đam mê Website: http://royalschool.vn http://kinderstar.edu.vn/

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY

Việc làm nổi bật

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ