Công ty TNHH ĐT Và PT BĐS Nam Thịnh Phát

Quy mô nhân sự: 20 - 150 người
Số 7 Đường D, Dĩ An, Bình Dương

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty TNHH ĐT Và PT BĐS Nam Thịnh Phát Công ty TNHH ĐT Và PT BĐS Nam Thịnh Phát

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY

Việc làm nổi bật

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ