Công ty TNHH Công Trình Long River

Khu kinh tế Vũng Áng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty TNHH Công Trình Long River là nhà thầu thực hiện bốc xếp hàng hóa, bảo dưỡng thiết bị, dọn dẹp tải Cảng nước sâu Sơn Dương- nhà máy Formosa – thị xã Kỳ Anh – tỉnh Hà Tĩnh

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY

Việc làm nổi bật

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ