Công ty TNHH Công nghệ máy văn phòng Kyocera Việt Nam

https://www.facebook.com/KYOCERA.DT.HAIPHONG
Lô 56A, 56B, 56C Khu ĐT, CN và Dvụ VSIP Hải Phòng - Huyện Thuỷ Nguyên - Hải Phòng.