Công ty TNHH CN Cao Su Chính Tân VN

Quy mô công ty: Trên 500 người
KCN Nhơn Trạch 3, Nhơn Trạch, Đồng Nai

GIỚI THIỆU CÔNG TY

- 100% vốn nước ngoài - công ty sản xuất vỏ ruột xe cao su các loại - thương hiệu sản phẩm: MAXXIS &... - 100% vốn nước ngoài - công ty sản xuất vỏ ruột xe cao su các loại - thương hiệu sản phẩm: MAXXIS & CHENGSHIN

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY

Việc làm nổi bật

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ