Công ty TNHH Anh Dẩu - Tiền Giang

Quy mô nhân sự: 20 - 150 người
Ấp Mỹ Trung, Xã Hậu Mỹ Bắc B, Huyện Cái Bè, Tiền Giang

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty TNHH Anh Dẩu - Tiền Giang Ấp Mỹ Trung, Xã Hậu Mỹ Bắc B, Huyện Cái Bè, Tiền Giang Ngành nghề chính: Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ Công ty TNHH Anh Dẩu - Tiền Giang Ấp Mỹ Trung, Xã Hậu Mỹ Bắc B, Huyện Cái Bè, Tiền Giang Ngành nghề chính: Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY

Việc làm nổi bật

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ