Công ty Tài Chính TNHH Một thành viên Bưu Điện - PTF

http://ptf.talent.vn/
03 Đặng Thái Thân, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

GIỚI THIỆU CÔNG TY

CÔNG TY TÀI CHÍNH BƯU ĐIỆN Địa chỉ: TP. Hà Nội: 03 Đặng Thái Thân, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm. TP. Hồ Chí Minh: 180 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3 Giới thiệu PTF: Công ty Tài chính Bưu Điện (PTF) là tổ chức tín dụng phi ngân hàng, được thành lập và tổ chức dưới hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) nắm giữ 100% vốn điều lệ. Công ty Tài chính Bưu Điện được tổ chức và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng, Luật doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật có liên quan. CÔNG TY TÀI CHÍNH BƯU ĐIỆN Địa chỉ: TP. Hà Nội: 03 Đặng Thái Thân, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm. TP. Hồ Chí Minh: 180 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3 Giới thiệu PTF: Công ty Tài chính Bưu Điện (PTF) là tổ chức tín dụng phi ngân hàng, được thành lập và tổ chức dưới hình thức Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) nắm giữ 100% vốn điều lệ. Công ty Tài chính Bưu Điện được tổ chức và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng, Luật doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY

Việc làm nổi bật

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ