Hàng Ngàn Công Việc Mới Đang Chờ Bạn

Đúng Người - Đúng Việc - Nhanh Chóng - Chính Xác

Công ty Rohto-Mentholatum (Việt Nam)

Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Việt Nam-Singapore, 16 Đường Số 5, Huyện Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại: 0650 3743 355
Website: www.rohto.com.vn
Rohto-Mentholatum là một trong những công ty hàng đầu thế giới chuyên về dược phẩm, mỹ phẩm và sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Để mở rộng hoạt động kinh doanh sản xuất tại Việt Nam, chúng tôi, Công ty Rohto-Mentholatum (Việt Nam) Ltd. - 100% vốn nước ngoài, Nhà Máy nằm trong KCN Vietnam-Singapore, Bình Dương.
8
Số tin tuyển dụng

Việc Làm Công ty Rohto-Mentholatum (Việt Nam) tuyển dụng

Công ty Rohto-Mentholatum (Việt Nam) tuyển Media Executive

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty Rohto-Mentholatum (Việt Nam) tuyển trưởng nhóm bán hàng

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty Rohto-Mentholatum (Việt Nam) tuyển Nhân Viên Phòng Chăm Sóc Khách Hàng

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty Rohto-Mentholatum (Việt Nam) tuyển kế toán thanh toán

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty Rohto-Mentholatum (Việt Nam) tuyển quản lý kinh doanh kênh mỹ phẩm

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty Rohto-Mentholatum (Việt Nam) tuyển nhân viên phòng quảng cáo

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty Rohto-Mentholatum (Việt Nam) tuyển nhân viên marketing

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty Rohto-Mentholatum (Việt Nam) tuyển nhân viên kinh doanh

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng