Công Ty May MặcKollan Hugo Knit

Lô 35-37 (Kcx Linh Trung 1), Đường D Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công Ty May MặcKollan Hugo Knit là công ty chuyên kinh doanh và sản xuất các sản phẩm may mặc.

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY

Thỏa thuận
Luôn tuyển
Khu Chế Xuất Linh Trung 1
Thỏa thuận
Luôn tuyển
Khu Chế Xuất Linh Trung 1
Thỏa thuận
Luôn tuyển
Khu Chế Xuất Linh Trung 1
Thỏa thuận
Luôn tuyển
Khu Chế Xuất Linh Trung 1
Thỏa thuận
Luôn tuyển
Khu Chế Xuất Linh Trung 1
Thỏa thuận
Luôn tuyển
Khu Chế Xuất Linh Trung 1
Thỏa thuận
Luôn tuyển
Khu Chế Xuất Linh Trung 1

Việc làm nổi bật

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ