Công ty hữu hạn sợi TAINAN (VN)

Số 3, Đường 4A, Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2, Biên Hòa, Đồng Nai.

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty HỮU HẠN SỢI TAINAN (VN) với 100% vốn đầu tư nước ngoài. Hiện nay, TAINAN là một công ty có vốn đầu tư và có qui mô lớn nhất Việt Nam về ngành dệt sợi, đã bắt đầu đi vào sản xuất từ năm 1997, hiện tại công ty có trên 5000 công nhân với 5 xưởng đang trong quá trình sản xuất. Trụ sở công ty đặt tại 2 phân xưởng chính:
- Số 3, Đường 4A, KCN Biên Hòa 2, Biên Hòa, Đồng Nai.
- Số 9, Đường 17A, KCN Biên Hòa 2, Biên Hòa, Đồng Nai.

Việc làm nổi bật

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ