Công ty Dịch Vụ Điện Tử Software Enginneer

Quy mô công ty: 50-100 người
KDC Phú An, phường Phú Thứ, Cái Răng, Cần Thơ

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Chúng tôi tạo ra thương hiệu này từ cam kết của chúng tôi để thực hiện một thách thức mới để tận dụng mạng lưới kinh doanh và kinh doanh hơn 50 năm của Tập đoàn tại Singapor, để cung cấp các cơ hội mới cho khách hàng của chúng tôi trong khu vực. Soft chịu trách nhiệm về thực thể kinh doanh của Tập đoàn trong các dịch vụ tuyển dụng nói chung và dịch vụ outsource cho các tập đoàn tài chính. Chúng tôi cung cấp tổng số dịch vụ nguồn nhân lực cho khách hàng ở mọi giai đoạn sắp xếp nhân viên, như đánh giá, thù lao và đào tạo nhân viên. Đồng thời, chúng tôi hỗ trợ người tìm việc theo nhiều cách khác nhau để tìm được công việc phù hợp theo sở thích và kinh nghiệm cá nhân của họ. Bên cạnh các dịch vụ của chúng tôi để hỗ trợ tuyển dụng nhân viên toàn thời gian, chúng tôi cũng cung cấp một loạt các dịch vụ hỗ trợ cho RPO (Gia công quy trình tuyển dụng) và cơ sở hợp đồng / nhu cầu tuyển dụng tạm thời. Vị thế của công ty chúng tôi với tư cách là người nắm giữ thị phần lớn tại Singgapor về nguồn nhân lực, nhân sự tạm thời và lĩnh vực quảng cáo việc làm cho chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ quản lý nhân sự chất lượng cao không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn khu vực. Chúng tôi tạo ra thương hiệu này từ cam kết của chúng tôi để thực hiện một thách thức mới để tận dụng mạng lưới kinh doanh và kinh doanh hơn 50 năm của Tập đoàn tại Singapor, để cung cấp các cơ hội mới cho khách hàng của chúng tôi trong khu vực. Soft chịu trách nhiệm về thực thể kinh doanh của Tập đoàn trong các dịch vụ tuyển dụng nói chung và dịch vụ outsource cho các tập đoàn tài chính. Chúng tôi cung cấp tổng số dịch vụ nguồn nhân lực cho khách hàng ở mọi giai đoạn sắp xếp nhân viên, như đánh giá, thù lao và đào tạo nhân viên. Đồng thời, chúng tôi hỗ trợ người tìm việc theo nhiều cách khác nhau để tìm được công việc phù hợp theo sở thích và kinh nghiệm cá nhân của họ. Bên cạnh các dịch vụ của chúng tôi để hỗ trợ tuyển dụng nhân viên toàn thời gian, chúng tôi cũng cung cấp một loạt các dịch vụ hỗ trợ cho RPO (Gia công quy trình tuyển dụng) và cơ sở hợp đồng / nhu cầu tuyển dụng tạm thời. Vị thế của công ty chúng tôi với tư cách là người nắm giữ thị phần lớn tại Singgapor về nguồn nhân lực, nhân sự tạm thời và lĩnh vực quảng cáo việc làm cho chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ quản lý nhân sự chất lượng cao không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn khu vực.

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY

Việc làm nổi bật

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ