CÔNG TY CP NICOTEX TIỀN GIANG

nicotex.vn
Lô M1, Đường số 3, Cụm CN Lợi Bình Nhơn, TP Tân An, Long An.

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Giới thiệu sơ lược Cty : Công ty CP Nicotex trước năm 2003 là công ty thuốc BVTV Bộ Quốc phòng. Công ty CP Nicotex Tiền Giang là một công ty thành viên trực thuộc hệ thống Nicotex. Công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, cung ứng thuốc BVTV, phân bón trên địa bàn 6 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long gồm: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp và Trà Vinh. Loại hình doanh nghiệp : Công ty Cổ phần. Số lao động : 30-40 người Giới thiệu sơ lược Cty : Công ty CP Nicotex trước năm 2003 là công ty thuốc BVTV Bộ Quốc phòng. Công ty CP Nicotex Tiền Giang là một công ty thành viên trực thuộc hệ thống Nicotex. Công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, cung ứng thuốc BVTV, phân bón trên địa bàn 6 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long gồm: Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp và Trà Vinh. Loại hình doanh nghiệp : Công ty Cổ phần. Số lao động : 30-40 người

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY

Việc làm nổi bật

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ