CÔNG TY CP KTXD BÁCH KHOA

bachkhoaec.com
Số 10 đường số 38, Phường Tân Quy, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty Cổ phần KTXD Bách Khoa được thành lập tháng 04/2009,đã có hơn 8 năm kinh nghiệm.. Tập hợp gồm các tiến sĩ, thạc sĩ giảng dạy trong trường đại học Bách Khoa và các thành viên tâm huyết phát triển ngành xây dựng Việt Nam. Từ ngày thành lập, phương châm của công ty luôn là hợp tác cùng phát triển, mỗi thành viên đều tham gia như một cộng sự để cùng phát triển và quan tâm giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Công ty đã có những bước tiến và được tham gia các dự án của nước ngoài. Công ty Cổ phần KTXD Bách Khoa được thành lập tháng 04/2009,đã có hơn 8 năm kinh nghiệm.. Tập hợp gồm các tiến sĩ, thạc sĩ giảng dạy trong trường đại học Bách Khoa và các thành viên tâm huyết phát triển ngành xây dựng Việt Nam. Từ ngày thành lập, phương châm của công ty luôn là hợp tác cùng phát triển, mỗi thành viên đều tham gia như một cộng sự để cùng phát triển và quan tâm giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Công ty đã có những bước tiến và được tham gia các dự án của nước ngoài.

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY

Việc làm nổi bật

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ