Công ty Cổ phần WeCare 247

www.wecare247.com.vn
Lầu 2 291 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Chúng tôi là ai? Wecare247 là một doanh nghiệp trẻ tham gia vào thị trường dịch vụ y tế từ quý 3 năm 2018. Mục tiêu trong ngắn hạn của chúng tôi là đáp ứng nhu cầu chăm sóc người bệnh (không chuyên khoa) tại bệnh viện và nhà riêng với chi phí phù hợp với đại đa số người dân đặc biệt là tầng lớp trung lưu và thấp hơn. Với đặc thù là dịch vụ y tế được cung cấp bởi các người nuôi bệnh nên chúng tôi đặc biệt chú trọng về các bước quản lý về chất lượng dịch vụ và quản lý người cung cấp dịch vụ để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Đồng thời theo xu hướng phát triển chung của công nghệ và của nền kinh tế chia sẻ, chúng tôi sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để việc tiếp cận, sử dụng và thông tin phản hồi của khách hàng dễ dàng là tiện dụng nhất. Chúng tôi là ai? Wecare247 là một doanh nghiệp trẻ tham gia vào thị trường dịch vụ y tế từ quý 3 năm 2018. Mục tiêu trong ngắn hạn của chúng tôi là đáp ứng nhu cầu chăm sóc người bệnh (không chuyên khoa) tại bệnh viện và nhà riêng với chi phí phù hợp với đại đa số người dân đặc biệt là tầng lớp trung lưu và thấp hơn. Với đặc thù là dịch vụ y tế được cung cấp bởi các người nuôi bệnh nên chúng tôi đặc biệt chú trọng về các bước quản lý về chất lượng dịch vụ và quản lý người cung cấp dịch vụ để đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Đồng thời theo xu hướng phát triển chung của công nghệ và của nền kinh tế chia sẻ, chúng tôi sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để việc tiếp cận, sử dụng và thông tin phản hồi của khách hàng dễ dàng là tiện dụng nhất.

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY

Việc làm nổi bật

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ