Công ty cổ phần thủy sản Hà Nội-Cần Thơ

https://doanhnghiepmoi.vn/comp
Lô 2.17 KCN Trà Nóc 2, P. Phước Thới, Q. Ô Môn, TP Cần Thơ

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
Tái chế phế liệu
....

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY

Việc làm nổi bật

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ