CÔNG TY CỔ PHẦN SONGWOL VINA

Lô số 36-38-40 đường số 7, KCN Tân Đức, xã Đức Hòa Hạ, Tỉnh Long An

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY

Thỏa thuận
30-06-2021
Khu công nghiệp Tân Đức
Thỏa thuận
30-06-2021
Khu công nghiệp Tân Đức

Việc làm nổi bật

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ