Công ty Cổ Phần Quản Lý Bất Động Sản Quốc Tế

Quy mô công ty: 100-200 người
Tòa N02-T1 khu Đoàn Ngoại Giao, phố Đỗ Nhuận, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty cổ phần quản lý Bất Động Sản quốc tế có địa chỉ tại: Tòa N02-T1 khu Đoàn Ngoại Giao, phố Đỗ Nhuận, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội Theo định hướng chiến lược phát triển, Công ty Cố phần Quản lý Bất động sản Quốc tế (IMCS) phấn đấu trở thành Công ty hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó lấy kinh doanh quản lý và đầu tư kinh doanh bất động sản làm cốt lõi để tạo thế và lực phát triển bền vững. Với việc đã xác định rõ định hướng phát triển lâu dài của công ty ngay từ thời điểm thời điểm thành lập và luôn kiên định mục tiêu phát triển của mình, trong giai đoạn hình thành IMCS triển khai và hoàn thiện các ngành nghề kinh doanh chính bao gồm: - Kinh doanh Bất động sản; - Quản lý Bất động sản; - Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống lưu động; - Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác; - Quảng cáo; - Đại lý viễn thông. Trong suốt quá trình hoạt động và định hướng phát triển trong tương lai của doanh nghiệp, cùng với việc không ngừng hoàn thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ hiện tại, IMCS sẽ liên tục mở rộng dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY

Việc làm nổi bật

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ