CÔNG TY CỔ PHẦN LION AGREVO

Quy mô nhân sự: 150 - 300 người
Lô MA3, Khu công nghiệp Đức Hòa 1, Xã Đức Hòa Đông, Huyện Đức Hoà, Tỉnh Long An

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp Chi tiết: Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hóa chất khác dùng trong nông nghiệp; sản xuất thuốc trừ sâu, diệt rầy; sản xuất thuốc diệt cỏ, mối, nấm. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê kho bãi Dịch vụ đóng gói Chi tiết: Gia công, sang chai , đóng gói thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và các chế phẩm sinh học phục vụ sản xuất nông nghiệp. Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp Chi tiết: Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hóa chất khác dùng trong nông nghiệp; sản xuất thuốc trừ sâu, diệt rầy; sản xuất thuốc diệt cỏ, mối, nấm. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Cho thuê kho bãi Dịch vụ đóng gói Chi tiết: Gia công, sang chai , đóng gói thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và các chế phẩm sinh học phục vụ sản xuất nông nghiệp.

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY

Việc làm nổi bật

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ

1
Bạn cần tìm việc ?