CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN HƯNG LONG LAND

Quy mô nhân sự: 20 - 150 người
Số 10 đường D9 ,Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY

Việc làm nổi bật

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ