Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Quốc Gia - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh

Quy mô công ty: 20-50 người
18 đường 102 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc Gia có tên viết tắt là Nafaco. Với phương châm lấy lợi ích cộng đồng làm trung tâm, chia sẻ các giá trị giữa khách hàng và doanh nghiệp, Nafaco luôn xây dựng, duy trì mối quan hệ tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau và đã trở thành đối tác thân thiết, tin cậy, hiện diện tại hơn 400 bệnh viện và 20,000 nhà thuốc trên khắp các tỉnh, thành phố của Việt Nam. Công ty Cổ phần Dược phẩm Quốc Gia có tên viết tắt là Nafaco. Với phương châm lấy lợi ích cộng đồng làm trung tâm, chia sẻ các giá trị giữa khách hàng và doanh nghiệp, Nafaco luôn xây dựng, duy trì mối quan hệ tin tưởng, tôn trọng lẫn nhau và đã trở thành đối tác thân thiết, tin cậy, hiện diện tại hơn 400 bệnh viện và 20,000 nhà thuốc trên khắp các tỉnh, thành phố của Việt Nam.

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY

Việc làm nổi bật

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ