Công ty Cổ Phần Dệt May PPJ Huế

Khu Công nghiệp Phú Đa, Thị trấn Phú Đa, Huyện Phú Vang, Thừa Thiên, Huế

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty Cổ Phần Dệt May PPJ Huế May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY

Việc làm nổi bật

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ