CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP ĐIỆN MIỀN BẮC VIỆT NAM

Quy mô nhân sự: 20 - 150 người
Số 45D/9, Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM

GIỚI THIỆU CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP ĐIỆN MIỀN BẮC VIỆT NAM Số 45D/9, Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM Lĩnh vực HĐ: Xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY LẮP ĐIỆN MIỀN BẮC VIỆT NAM Số 45D/9, Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM Lĩnh vực HĐ: Xây dựng

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY

Việc làm nổi bật

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ