CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TARUCORP

https://tarucorp.com/introduce/
số 13 Đường số 3, Phường Bình An, Quận 2

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty Cổ phần TARUCORP có trụ sở tại số 9 Nguyễn Bá Lân, quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh, cty đang phân phối F1 tất cả các dự án Thanh Phát land Văn phòng làm việc tại: số 13 Đường số 3, Phường Bình An, Quận 2 TARUCORP ra đời với sứ mệnh kết nối mọi người. Bộ gen văn hoá của TARUCORP được xây dựng cơ bản dựa trên 3 yếu tố: Nhân văn, sáng tạo, tốc độ. Đây cũng là tư duy xuyên suốt của Ban lãnh đạo Tập đoàn trong các chiến lược, định hướng, thực thi các lĩnh vực kinh doanh. Luôn chỉnh chu, chặt chẽ và có trách nhiệm trong việc chọn lựa các tiêu chuẩn của sản phẩm và dịch vụ của mình để mang lại cho khách hàng, đối tác, nhân sự những điều có giá trị, niềm tin và sự đánh giá cao. Với slogan “CONNECTING PEOPLE” dựa trên bộ Gen Nhân Văn - Sáng tạo - Tốc độ, TARUCORP luôn đặt vị thế con người lên trước hết trong mọi hoạt động của mình với sự kết nối, theo mặt ngữ nghĩa thì “ Nhân” có nghĩa là người, “ Văn” có nghĩa là người – Nhân văn là người hóa người và hợp nhất trong sự kết nối. Đề cao tính sáng tạo giúp luôn đổi mới và khác biệt phong phú, tính tốc độ là nền tảng cho sự song bước trong một thế giới luôn đổi thay. Công ty Cổ phần TARUCORP có trụ sở tại số 9 Nguyễn Bá Lân, quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh, cty đang phân phối F1 tất cả các dự án Thanh Phát land Văn phòng làm việc tại: số 13 Đường số 3, Phường Bình An, Quận 2 TARUCORP ra đời với sứ mệnh kết nối mọi người. Bộ gen văn hoá của TARUCORP được xây dựng cơ bản dựa trên 3 yếu tố: Nhân văn, sáng tạo, tốc độ. Đây cũng là tư duy xuyên suốt của Ban lãnh đạo Tập đoàn trong các chiến lược, định hướng, thực thi các lĩnh vực kinh doanh. Luôn chỉnh chu, chặt chẽ và có trách nhiệm trong việc chọn lựa các tiêu chuẩn của sản phẩm và dịch vụ của mình để mang lại cho khách hàng, đối tác, nhân sự những điều có giá trị, niềm tin và sự đánh giá cao. Với slogan “CONNECTING PEOPLE” dựa trên bộ Gen Nhân Văn - Sáng tạo - Tốc độ, TARUCORP luôn đặt vị thế con người lên trước hết trong mọi hoạt động của mình với sự kết nối, theo mặt ngữ nghĩa thì “ Nhân” có nghĩa là người, “ Văn” có nghĩa là người – Nhân văn là người hóa người và hợp nhất trong sự kết nối. Đề cao tính sáng tạo giúp luôn đổi mới và khác biệt phong phú, tính tốc độ là nền tảng cho sự song bước trong một thế giới luôn đổi thay.

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY

Việc làm nổi bật

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ