Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Phát triển Nhất Tín (Nhất Tín Logistics)

Lô A2, khu CN 3b Sài Đồng, Long Biên