Công ty cổ phần đào tạo và tư vấn đầu tư xây dựng Hà Nội

Số 301 - Nguyễn Trãi - Thanh Xuân

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty cổ phần đào tạo và tư vấn đầu tư xây dựng Hà Nội là cơ sở đào tạo hoạt động theo luật Doanh nghiệp nhà nước, hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đào tạo, tư vấn xây dựng và nghiên cứu các lĩnh vực xây dựng..., với đội ngũ giảng viên danh tiếng, có kinh nghiệm, là cơ sở đào tạo và tư vấn chuyên nghiệp có uy tín được phép cấp chứng chỉ đào tạo, giấy phép hoạt động xây dựng theo các chuyên ngành đã đăng ký với Nhà nước.

Việc làm nổi bật

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ