Công ty cổ phần đào tạo và phát triển giáo dục QT

Quy mô nhân sự: 20 - 150 người
Biệt thự Lâm Viên - Khu đô thị Đặng Xá - Gia Lâm - Hà Nội

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Là Công ty cổ phần, lĩnh vực hoạt động chính là giảng dạy tiếng anh chuyên biệt cho trẻ em tư 3-15 tuổi. Là Công ty cổ phần, lĩnh vực hoạt động chính là giảng dạy tiếng anh chuyên biệt cho trẻ em tư 3-15 tuổi.

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY

Việc làm nổi bật

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ