Công ty Cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam- Chi nhánh Tiền Giang

www.cp.com.vn
Khu công nghiệp Mỹ Tho, Trung An, Tiền Giang

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm, dịch vụ kỹ thuật và cung cấp thiết bị chăn nuôi.

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY

Thỏa thuận
Luôn tuyển
Khu công nghiệp Mỹ Tho
Thỏa thuận
Luôn tuyển
Khu công nghiệp Mỹ Tho
Thỏa thuận
Luôn tuyển
Khu công nghiệp Mỹ Tho
Thỏa thuận
Luôn tuyển
Khu công nghiệp Mỹ Tho
Thỏa thuận
Luôn tuyển
Khu công nghiệp Mỹ Tho

Việc làm nổi bật

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ