Công ty CCIPY Việt Nam - Phú Yên

coilcraft.com
Lô E8.1, E8.2 & E8.3 KCN An Phú, Bình Kiến, Tuy Hòa, Phú Yên

GIỚI THIỆU CÔNG TY

CCIPY VIETNAM, là một công ty nước ngoài chuyên về sản xuất linh kiện điện tử, đang tìm kiếm ứng viên quan tâm cho vị trí:

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY

Việc làm nổi bật

CHIA SẺ CÔNG TY TỚI BẠN BÈ