Chương trình 'Phía sau tay lái' - Số 8 (12/11/2018)

Hậu Hà - 12/11/2018 09:25

Chương trình Phía sau tay lái được Việc Làm Nam Bộ kết hợp với Đài tiếng nói nhân dân TPHCM thực hiện và được phát sóng trên tần số FM 99.9Mhz từ 7:00 đến 7:30 thứ 2,4,6 mỗi tuần.

Hậu Hà