Chương trình 'Phía Sau Tay Lái' - Số 54 (27/02/2019)

Hậu Hà - 01/07/2019 09:23

Lái ô tô ban đêm được xem là thử thách cả với những “lái già” đã có nhiều năm kinh nghiệm, do tầm nhìn bị hạn chế. Đây cũng là chủ đề chính trong số 54 hôm nay


Hậu Hà