Chương trình 'Phía sau tay lái' - Số 9 (14/11/2018)

Chương trình 'Phía sau tay lái' - Số 9 (14/11/2018)

Chương trình Phía sau tay lái được Việc Làm Nam Bộ kết hợp với Đài tiếng nói nhân dân TPHCM thực hiện và được phát sóng trên tần số FM 99.9Mhz từ 7:00 đến 7:30 thứ 2,4,6 mỗi tuần.

14-11-2018 15:24

Chương trình 'Phía sau tay lái' - Số 8 (12/11/2018)

Chương trình Phía sau tay lái được Việc Làm Nam Bộ kết hợp với Đài tiếng nói nhân dân TPHCM thực hiệ...

12-11-2018 09:25

Chương trình 'Phía sau tay lái' - Số 7 (9/11/2018)

Chương trình Phía sau tay lái được Việc Làm Nam Bộ kết hợp với Đài tiếng nói nhân dân TPHCM thực hiệ...

09-11-2018 09:52

Chương trình 'Phía sau tay lái' - Số 6 (7/11/2018)

Chương trình Phía sau tay lái được Việc Làm Nam Bộ kết hợp với Đài tiếng nói nhân dân TPHCM thực hiệ...

07-11-2018 09:29

Chương trình 'Phía sau tay lái' - Số 5 (5/11/2018)

Chương trình Phía sau tay lái được Việc Làm Nam Bộ kết hợp với Đài tiếng nói nhân dân TPHCM thực hiệ...

05-11-2018 08:39

Chương trình "Phía sau tay lái" - Số 4 (2/11/2018)

Chương trình Phía sau tay lái được Việc Làm Nam Bộ kết hợp với Đài tiếng nói nhân dân TPHCM thực hiệ...

03-11-2018 08:08

Chương trình "Phía sau tay lái" - Số 1 (26/10/2018)

Chương trình được Việc Làm Nam Bộ kết hợp với Đài tiếng nói nhân dân TPHCM thực hiện và được phát só...

31-10-2018 08:14

Chương trình 'Phía sau tay lái' - Số 3 (31/10/2018)

Chương trình 'Phía sau tay lái' được Việc Làm Nam Bộ kết hợp với Đài tiếng nói nhân dân TPHCM thực h...

31-10-2018 08:13

Chương trình 'Phía sau tay lái' - Số 2 (29/10/2018)

Chương trình Phía sau tay lái được Việc Làm Nam Bộ kết hợp với Đài tiếng nói nhân dân TPHCM thực hiệ...

29-10-2018 09:13

"Phía sau tay lái" - Số 1 (26/10/2018)

Chương trình được Việc Làm Nam Bộ kết hợp với Đài tiếng nói nhân dân TPHCM thực hiện và được phát só...

26-10-2018 09:41
1
Bạn cần tìm việc ?